Blog

Το ιστολόγιό μας

Ενημερωθείτε για διάφορα θέματα σχετικά με την βαρηκοΐα

-βαρηκοΐα.jpg
12/Sep/2018

Ποιες είναι οι αιτίες για την βαρηκοΐα στα παιδιά; Τι γίνεται με το βρέφος που έχει κώφωση; Οι εξετάσεις και ο τρόπος αντιμετώπισης της πάθησης.

Από κ. Ελευθ.Φερεκύδη, Καθηγητή Ωτορινολαρυγγολογίας Παν/μιου Αθηνών.

Είναι γνωστό ότι η ακοή είναι από τις πιο σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού μας. Κυρίως στα παιδιά, μαζί με την ομιλία αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο μάθησης. Για το λόγο αυτό δίδεται μεγάλη σημασία στην αξιολόγηση της ακουστικής λειτουργίας στη βρεφική ηλικία.

Εάν το βρέφος πάσχει από κώφωση δε θα μάθει ποτέ να μιλάει και εάν η απώλεια ακοής είναι κάποιου βαθμού θα παρουσιασθούν σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη της ομιλίας και γενικότερα συμπεριφοράς και μάθησης.

Τα αίτια της παιδικής βαρηκοΐας ή κώφωσης μπορούν να ταξινομηθούν σε προγεννητικά, περιγεννετικά ή μεταγεννετικά, δηλαδή είναι αυτά τα αίτια που προκαλούν βαρηκοΐα προ του τοκετό αυτά που σχετίζονται με τον τοκετό και αυτά μετά τον τοκετό.

Αναφορικά, οι σημαντικότερες αιτίες της κώφωσης είναι η κληρονομικότητα, η ερυθρά, αν νοσήσει η μητέρα κατά την εγκυμοσύνη, ο κυτταρομεγαλοϊός, η ασυμβατότητα αίματος μητέρας παιδιού και άλλες περιπλοκές συσχετιζόμενες με προωρότητα, η ανοξία του εμβρύου σε περιπτώσεις παράτασης του τοκετού, οι κακώσεις κατά τον τοκετό, η εμφάνιση πυρηνικού ίκτερου μετά τη γέννηση του παιδιού, η χρήση ωτοτοξικών φαρμάκων, και τέλος περιπτώσεις τραυματισμών.

Σήμερα η κληρονομικότητα θεωρείται ως η σημαντικότερη αιτία κώφωσης η οποία ευθύνεται για το 50 με 60% των περιπτώσεων της νευροαισθητήριας πολύ μεγάλου βαθμού βαρηκοΐας κατά την παιδική ηλικία. Η μεγάλη διακύμανση ως προς την αιτιολογία της κληρονομικότητας της κώφωσης οφείλεται στην πολυπλοκότητα του ανθρώπινου ακουστικού μηχανισμού και στο μεγάλο αριθμό γονιδίων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του.

Είναι ενδιαφέρον ότι, ακόμα και σήμερα για ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών με πρόβλημα ακοής, είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί με ακρίβεια ο βαθμός στον οποίο οι άλλες αιτιολογίες συμβάλλουν στη δημιουργία του πληθυσμού των κωφών.

Τα αίτια που προκαλούν βαρηκοΐα μετά τον τοκετό είναι οι διάφορες λοιμώξεις, όπως η μηνιγγίτιδα, η παρωτίτιδα, οι λοιμώξεις του μέσου ωτός με διάτρηση του τυμπάνου και η χορήγηση ωτοτοξικών φαρμάκων.

Σημαντικό είναι να τονισθεί ότι η έγκαιρη διάγνωση της βλάβης στην ακουστική λειτουργία του βρέφους είναι απαραίτητη για να γίνει εφικτή και η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Τα τελευταία χρόνια ειδικές εξετάσεις μας επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση της βαρηκοΐας ώστε έγκαιρα να ξεκινήσει η αντιμετώπιση του προβλήματος.

Εάν η βαρηκοΐα είναι μικρού, μετρίου η και μεγάλου βαθμού και οφείλεται σε βλάβη του κοχλία και γενικά του ακουστικού νεύρου τότε η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας υποβοηθεί τον μικρό ασθενή να ανάπτυξη ομιλία. Σε περιπτώσεις που υπάρχει πρακτική κώφωση μετά από λεπτομερή ηλεκτρονικό έλεγχο του ακουστικού νεύρου επιχειρείται η τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος ώστε τα ανωτέρα ακουστικά κέντρα να τροφοδοτούνται έγκαιρα με τα απαραίτητα ηχητικά ερεθίσματα. Με τον τρόπο αυτό το κωφό παιδί αναπτύσσεται και σταδιακά μαθαίνει την ομιλία.

Τελειώνοντας, είναι απαραίτητο να τονισθεί ότι οι γονείς τους πρώτους μήνες της ζωής και τα πρώτα χρόνια, με σχολαστικότητα θα πρέπει να παρακολουθούν την αντίδραση των παιδιών τους στα διάφορα ηχητικά ερεθίσματα και στην παραμικρή υποψία προβλήματος ακοής να απευθύνονται στους ειδικούς ιατρούς.

Πηγή: www.iatronet.gr


.jpg
12/Sep/2018

Τι είναι η βαρηκοΐα

Πρόκειται για πάθηση κατά την οποία παρατηρείται απώλεια ακοής. Ο βαθμός βαρηκοΐας εξαρτάται από τον αριθμό των db που πρέπει να αυξηθεί ο ήχος, ώστε να μπορεί να τον ακούει ο ασθενής. Η βαρηκοΐα χωρίζεται σε βαθμούς: ελαφρά μορφή, μέτρια, μεγαλύτερη, έντονη και κώφωση. Μπορεί να επηρεάσει και το επίπεδο ομιλίας όταν εμφανίζεται στη βρεφική ηλικία, γι’ αυτό πρέπει να βρεθεί η αιτία που την προκάλεσε και να αντιμετωπιστεί. Η βαρηκοΐα μπορεί να οφείλεται σε συγγενή ή επίκτητα αίτια είτε σε ωτοσκλήρυνση είτε σε άλλες παθήσεις όπως ένας όγκος. Για την παιδική βαρηκοΐα μπορεί να ευθύνονται οι εξής παράγοντες: φλεγμονές, τραυματισμοί λόγω ήχου, ωτοτοξικά φάρμακα, λοιμώξεις ωτός, κληρονομικότητα αλλά και άγνωστα αίτια. Ο αρμόδιος ιατρός για την αντιμετώπιση της βαρηκοΐας είναι ο Ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ).

Πληροφορίες για τη βαρηκοΐα

  • Η πάθηση μπορεί να αντιμετωπιστεί με συντηρητική αγωγή, με χειρουργείο ή με εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας. Η μέθοδος που θα επιλεγεί εξαρτάται από τα αίτια πρόκλησης και το στάδιο της νόσου. Είναι απαραίτητο κατά την εξέταση να καταγραφεί το πλήρες ιστορικό του ασθενή αλλά και της οικογένειάς του (αν υπάρχει συγγενής με βαρηκοΐα κ.ά.), αλλά και να γίνουν κάποιες εξετάσεις για να ελεγχθεί η αντίδραση του πάσχοντος στα ακουστικά ερεθίσματα.
  • Η πρόγνωση δεν είναι τόσο καλή, καθώς οι βλάβες που έχει υποστεί ο ασθενής είναι συχνά μόνιμες. Ωστόσο, όσο πιο έγκαιρα γίνει η διάγνωση, ειδικά για τα βρέφη, τόσο πιο εύκολη καθίσταται η βελτίωση της ακοής ή ακόμη και η θεραπεία της πάθησης.

Πληροφορίες για τη βαρηκοΐα στα παιδιά

  • Για τη διάγνωση της παιδικής βαρηκοΐας απαιτούνται ειδικές εξετάσεις (ωτοακουστικές εκπομπές, φωνητική ακοομετρία, παιγνιοακοομετρία, ακουστικά προκλητά δυναμικά). Η επίσκεψη σε ΩΡΛ διαρκεί από 30- 45 λεπτά.
  • Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της παιδικής βαρηκοΐας θα διασφαλίσει την φυσιολογική ανάπτυξη τόσο της ομιλίας του παιδιού όσο και της κοινωνικής και μαθησιακής εξέλιξής του.

Πηγή: www.doctoranytime.gr


-βαρηκοΐας-λογοι.jpg
12/Sep/2018

Η βαρηκοΐα είναι μια πολύ συνηθισμένη βλάβη, καθώς ένας στους τρεις ανθρώπους ηλικίας άνω των 60 ετών έχουν μειωμένη ακοή.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι 43 εκατομμύρια παιδιά και νέοι, ηλικίας 12 έως 35 ετών, έχουν απώλεια ακοής εξαιτίας της δυνατής μουσικής.

Ωστόσο, οι περισσότεροι πάσχοντες περιμένουν κατά μέσο όρο 5 έως 15 χρόνια πριν απευθυνθούν σε ειδικό, αψηφώντας τις βαθιές σωματικές, ψυχολογικές, επαγγελματικές και κοινωνικές συνέπειες.

Ο δρ Μαρκ Χάμελ, ψυχολόγος στη Νέα Υόρκη, είναι ένας από τους ασθενείς που περίμεναν πάρα πολλά χρόνια μέχρις ότου απευθυνθούν σε ειδικό για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της βαρηκοΐας τους.

«Επί τρεις δεκαετίες έπρεπε να κοιτάζω τους συνομιλητές μου κατά πρόσωπο και να βρισκόμαστε σε ήσυχο χώρο, ειδάλλως δεν υπήρχε περίπτωση να ακούσω τι έλεγαν» λέει στην εφημερίδα «Νιου Γιορκ Τάιμς». «Στερήθηκα την κοινωνική μου ζωή, ατέλειωτες στιγμές χαράς με τα παιδιά μου, ακόμα και το τραγούδι των πουλιών. Ήταν θλιβερό όταν συνειδητοποίησα πόσα έχασα αδίκως».

Όσο περισσότερο καθυστερεί ο πάσχων, τόσο περισσότερα χάνει, αλλά και τόσο πιο δύσκολο θα είναι να προσαρμοστεί στα βοηθήματα ακοής.

Επιπτώσεις

Για τους πάσχοντες από βαρηκοΐα, η σύγχυση, οι δυσκολίες στη συγκέντρωση και η απόσπαση της προσοχής είναι συχνές νοητικές συνέπειες, ανέφεραν προσφάτως στην επιθεώρηση «Clinical Interventions in Aging» επιστήμονες από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Φεράρα, στην Ιταλία.

Άλλες συχνές συνέπειες είναι η αδυναμία να σκεφτεί ο πάσχων καθαρά και οι δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, όταν κάποιος δεν ακούει καλά, μπορεί να αρχίσει να φοβάται ότι οι άλλοι μιλούν γι’ αυτόν πίσω από την πλάτη του και έτσι μπορεί να εκδηλώσει αισθήματα θυμού και ντροπής, καθώς και απώλεια αυτοεκτίμησης.

Η βαρηκοΐα έχει σχετισθεί και με αυξημένο κίνδυνο άνοιας, δεδομένου ότι η σιωπή συνεπάγεται μειωμένα νοητικά ερεθίσματα και όσο πιο σοβαρή είναι τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Γήρανσης και Υγείας του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Οι δυσκολίες στην ακοή έχουν και σωματικές συνέπειες, όπως υπερβολική κόπωσηστρες και πονοκεφάλους, που μπορεί να οφείλονται στην προσπάθεια που καταβάλλει ο ασθενής να ακούσει. Επίσης έχουν σχετισθεί με αυξημένα προβλήματα διατροφής, ύπνου και σεξουαλικής λειτουργίας.

Άλλες μελέτες τις έχουν συσχετίσει με μειωμένη παραγωγικότητα, επιδόσεις στη δουλειά και επιτυχίες στην επαγγελματική σταδιοδρομία (επομένως και με χαμηλότερο εισόδημα), αλλά και με διπλάσιο κίνδυνο ανεργίας, σε σύγκριση όχι μόνο με τα άτομα με φυσιολογική ακοή αλλά και με τους βαρήκοους που φορούν ακουστικά βαρηκοΐας.

Τέλος, υπάρχουν και ζητήματα ασφάλειας, αφού οι βαρήκοοι χάνουν ακουστικά μηνύματα απαραίτητα για την επιβίωση – από το τηλέφωνο ή τον συναγερμό στο σπίτι έως την κόρνα ενός αυτοκινήτου.

Πηγή: www.onmed.gr


-βαρηκοΐας.jpg
12/Sep/2018

Η μείωση της ακοής είναι συνηθισμένη στα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Σχεδόν το ένα τρίτο των ατόμων αυτής της ηλικιακής ομάδας έχουν αξιοσημείωτη έκπτωση της ακοής. Μερικοί χάνουν πολύ μικρό ποσοστό της ακοής τους και άλλοι δυσκολεύονται πολύ να ακούσουν.

Η έκπτωση της ακοής εξαιτίας της ηλικίας ονομάζεται πρεσβυακουσία (από το λατινικό presby, που σημαίνει γέρος και την ακοή).

Τυπικά η έκπτωση της ακοής αρχίζει στη μέση ηλικία και επιδεινώνεται προοδευτικά. Προσβάλλει την ακοή και στα δύο αφτιά, ειδικά στην αντίληψη των ήχων υψηλής συχνότητας. Προσβάλλει συχνότερα και σοβαρότερα τους άνδρες παρά τις γυναίκες.

Σημεία και συμπτώματα

  • Προοδευτική έκπτωση της ακοής.
  • Θόρυβος, όπως βουητό, κουδούνισμα, βόμβος (εμβοές).

Η πρεσβυακοΐα προκαλείται από αλλαγές στον κοχλία ή στα νεύρα που συνδέονται μ’ αυτόν. Ο κοχλίας, κοιλότητα σε σχήμα σαλιγκαριού στο έσω ους σας, έχει χιλιάδες μικροσκοπικά τριχίδια που μετατρέπουν τις ηχητικές δονήσεις σε ηλεκτρικά σήματα.

Το ακουστικό νεύρο μεταφέρει αυτά τα σήματα στον εγκέφαλο, όπου μεταφράζονται ως ήχοι. Όταν μερικά από τα τριχίδια αυτά καταστραφούν, τα σήματα δε μεταδίδονται τόσο αποτελεσματικά με συνέπεια την έκπτωση της ακοής. Αυτή η βλάβη είναι μόνιμη και δεν μπορεί να αντιστραφεί ούτε με φάρμακα ούτε με εγχείρηση.

Όπως και η βαρηκοΐα λόγω θορύβου, η βαρηκοΐα λόγω ηλικίας είναι μία μορφή νευρικής κώφωσης (νευροαισθητήρια βαρηκοΐα).

Διάγνωση

Αν πιστεύετε εσείς ή ένα μέλος της οικογενείας σας ότι η ακοή σας αδυνατίζει, επισκεφθείτε το γιατρό σας. Συχνά τα άτομα με πρόβλημα ακοής αρνούνται την ύπαρξη του προβλήματος. Μερικές φορές τα άτομα με πρεσβυακοΐα ανακαλύπτουν ότι είναι πιο δύσκολο να ακούσουν τις φωνές με υψηλή συχνότητα των γυναικών και των παιδιών παρά τις πιο μπάσες φωνές των αντρών.

Μπορεί επίσης να ανακαλύψουν ότι δυσκολεύονται περισσότερο να συζητήσουν με μία ομάδα ατόμων παρά με ένα μόνο άτομο. Η σοβαρή έκπτωση της ακοής δεν απειλεί την υγεία, αλλά μπορεί να δυσχεράνει την εργασία, να προκαλέσει απομόνωση και μειωμένη κοινωνικότητα.

Θεραπεία

Η πρεσβυακουσία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χειρουργικά ή φαρμακευτικά. Το ακουστικό αποτελεί τη μόνη θεραπεία. Μπορείτε επίσης να μάθετε ορισμένες χρήσιμες πρακτικές.

Αυτές είναι το διάβασμα των χειλιών, η επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με τον ομιλητή, η μείωση των θορύβων από τον περιβάλλοντα χώρο, για παράδειγμα κλείστε την τηλεόραση ή το πλυντήριο πιάτων και τα παράθυρα, για να αποφύγετε το θόρυβο του δρόμου, και χρησιμοποιήστε στο έπακρο τις μη ηχητικές ενδείξεις, όπως τις χειρονομίες και τις εκφράσεις του προσώπου, για να βοηθηθείτε στην κατανόηση των λεγόμενων από τους συνομιλητές σας.


bigstock-Ear-Examination-68714812-e1520530898861.jpg
12/Sep/2018

Η απώλεια της ακοής είναι η τρίτη πιο διαδεδομένη πλην θεραπεύσιμη πάθηση μεταξύ των ηλικιωμένων μετά την αρθρίτιδα και την υπέρταση
 Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, οι ερευνητές έχουν καταγράψει σημαντική αύξηση προβλημάτων ακοής σε νεαρούς ενήλικες και παιδιά

Όπως επισημαίνουν μάλιστα, η έκθεση στο θόρυβο έχει αντικαταστήσει τη γήρανση ως νούμερο ένα αιτία απώλειας ακοής σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες

Η απώλεια ακοής υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής του ατόμου, καθώς το αποκλείει από κοινωνικές δραστηριότητες, του αφαιρεί κίνητρα κλπ.

Αν παρατηρήσετε ένα από τα παρακάτω συμπτώματα, είναι πιθανό να αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την ακοή σας και είναι καλό να απευθυνθείτε σε ωτορινολαρυγγολόγο

Δυσκολεύεστε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο
Η απώλεια ακοής μπορεί να καταστήσει δύσκολη την τηλεφωνική επικοινωνία, ιδιαίτερα στο κινητό και σε μια θορυβώδη περιοχή. Κάντε ένα τεστ ακοής και λάβετε τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να κερδίσετε ξανά την ακοή σας. Έρευνα έχει δείξει ότι τα άτομα με απώλεια ακοής υποφέρουν από αμηχανία, απομόνωση και κατάθλιψη

Ζητάτε επανάληψη
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προειδοποιητικά σημάδια για την απώλεια ακοής, είναι να ζητάτε συχνά από τους ανθρώπους να επαναλάβουν τι είπαν. Μπορεί να ακούγονται στα αυτιά σας σαν να μουρμουρίζουν ή σας είναι δύσκολο να ακούσετε τις φωνές των γυναικών ή των παιδιών

Δεν μπορείτε να ακούσετε σε θορυβώδη μέρη
Δυσκολεύεστε να ακούσετε σε χώρους με πολύ θόρυβο, όπως σε αεροπλάνα ή αυτοκίνητα, σε μία φιλική συγκέντρωση ή σε ένα εστιατόριο, όπου πολλοί άνθρωποι μιλούν ταυτόχρονα. Η αδυναμία συμμετοχής σε μία συζήτηση λόγω της απώλειας ακοής, επηρεάζει αρνητικά τον ψυχισμό του ατόμου. Οι ειδικοί επισημαίνουν ακόμη ότι η απώλεια ακοής συνδέεται με τη γνωστική εξασθένηση

Δεν αντιλαμβάνεστε την ένταση
Αν αυξάνετε την ένταση του ήχου σε σημείο που οι άλλοι παραπονιούνται για το πόσο δυνατά είναι, υπάρχει ακόμη ένα προειδοποιητικό σημάδι για την υγεία των αυτιών σας

Κουδούνισμα στα αυτιά
Οι εμβοές ή το κουδούνισμα στα αυτιά σας, ιδιαίτερα μετά από έκθεση σε πολύ δυνατούς ήχους, μπορεί να είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι της απώλειας της ακοής. Εάν ο ήχος δεν φεύγει από τα αυτιά σας, ίσως θα πρέπει να κάνετε ένα τεστ ακοής. Μελέτη του 2013 στη Βραζιλία με συμμετοχή 500 ηλικιωμένων με απώλεια ακοής, διαπίστωσε ότι το 43% απ’ αυτούς παρουσίασαν επίσης εμβοές. Εάν το παιδί σας παραπονιέται για κουδούνισμα στα αυτιά, ή για πόνο και δυσκολία ακοής, θα πρέπει επίσης να κάνει ένα τεστ ακοής

Πηγή: http://www.onmed.gr


-βαρηκοίας-σημαδια-1200x800.jpg
12/Sep/2018

Πότε καταλαβαίνει ένας άνθρωπος που δεν ακούει καλά ότι έχει πρόβλημα βαρηκοΐας; Ποια είναι τα σημάδια που δείχνουν ότι υπάρχει απώλεια ακοής.

Του Ελευθέριου Φερεκύδη, Καθηγητή Ωτορινολαρυγγολογίας Παν/μιου Αθηνών

Είναι γνωστό ότι η ελαττωματική ακοή είναι σήμερα μια από τις κοινές αναπηρίες. Είναι μια κατάσταση που προκαλεί προβλήματα στην επικοινωνία και οδηγεί σε απομόνωση τον πάσχοντα. Ο βαθμός αναπηρίας της ακοής πολλών ανθρώπων είναι τόσο μικρός ώστε να μην τον αντιλαμβάνονται. Μερικοί, όμως είναι τόσο βαρήκοοι ώστε δεν μπορούν να ακούσουν την ανθρώπινη ομιλία όσο και εάν είναι ενισχυμένη.

Η απώλεια ακοής είναι ένα πολύ κοινό πρόβλημα. Περισσότερα από 500 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως αντιμετωπίζουν κάποιου βαθμού απώλεια ακοής. Καθώς τα επίπεδα θορύβου αυξάνουν παντού, ο αριθμός βαρήκοων συνεχίζει να αυξάνεται. Η παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο υψηλής έντασης στην εργασία και στο σπίτι έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ακοής όλο και πιο συχνά σε μικρότερη ηλικία. Εδώ μπορούμε να προσθέσουμε και τους κινδύνους για τα νέα παιδία από τα διάφορα ηλεκτρονικά μηχανήματα αναπαραγωγής ήχου που χρησιμοποιούν όταν ακούν μουσική και μάλιστα σε πολύ μεγάλη ένταση πολλές ώρες την ημέρα. Έτσι δημιουργούνται σημαντικές βλάβες στα αυτιά τους.

Είναι γνωστό ότι η ικανότητά μας να ακούμε επηρεάζει τον τρόπο που επικοινωνούμε με τους άλλους. Για το λόγο αυτό, κοινωνικές και συναισθηματικές συνέπειες συνοδεύουν συχνά τα συμπτώματα της απώλειας ακοής. Οι άνθρωποι με βαρηκοΐα αποφεύγουν τις κοινωνικές επαφές καθώς δυσκολεύονται να αντιληφθούν τα όσα συζητούν ο συνομιλητές τους.
Για τους λόγους αυτούς καλό είναι να αναφέρουμε τα σημάδια της απώλειας της ακοής, και τις επιλογές θεραπείας.
Σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι πολύ συχνά η απώλεια ακοής περνά απαρατήρητη, λόγω της σταδιακής εμφάνισης της. Ο βαρήκοος αντιλαμβάνεται το πρόβλημά του περίπου 3 χρόνια με τα την έναρξη του.

Πολλές φορές, πρώτη η οικογένεια ή οι φίλοι παρατηρούν ότι υπάρχει πρόβλημα ακοής πριν αυτό το γίνει αντιληπτό στο άτομο με την απώλεια ακοής. Τα άτομα με απώλεια ακοής συχνά αρχίζουν να συνειδητοποιούν πόσο έχουν χάσει την ακοή τους από τη στιγμή που ζητούν βοήθεια.

Υπάρχουν αρκετά σημάδια που μας βοηθούν να υποπτευθούμε ότι κάποιος δεν ακούει αρκετά καλά, δηλαδή έχει απώλεια ακοής τα οποία είναι τα εξής :

Το βαρήκοο άτομο νομίζει ότι όταν κουβεντιάζει οι άνθρωποι σιγομουρμουρίζουν. Ο βαρήκοος συνήθως ζητεί από τους άλλους να επαναλαμβάνουν. Με Δυσκολία παρακολουθεί τις συνομιλίες όταν το περιβάλλον είναι θορυβώδες. Δυσκολεύεται κυρίως όταν σε συζητήσεις εμπλέκονται πολλά άτομα. Υπάρχει δυσκολία στην κατανόηση παιδικών και γυναικείων φωνών. Ακούει τους ανθρώπους όταν μιλούν, αλλά δεν κατανοεί σωστά όλες τις λέξεις. Παρακολουθεί την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο σε πιο δυνατή ένταση από το κανονικό και συνήθως σε ενοχλητική ένταση για τους άλλους. Υπάρχει δυσκολία στο να ακούσει ήχους υψηλής συχνότητας όπως πουλιά, τριζόνια και κουδούνια.

Σήμερα, στην εποχή της τεχνολογίας οι πρόοδοι της ιατρικής και κυρίως της ηλεκτρονικής συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επιτυχή αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Αυτό γίνεται με πολλούς τρόπους. Πρώτα προσδιορίζεται επακριβώς η εντόπιση της βλάβης στο ακουστικό σύστημα και μετά χρησιμοποιούνται διάφορες χειρουργικές τεχνικές και σε ανάλογες περιπτώσεις οι εγχειρήσεις αυτές συνδυάζονται με διάφορα ηλεκτρονικά εμφυτεύματα. Ο προσδιορισμός της βλάβης στο ακουστικό σύστημα παραδοσιακά γίνεται με την ακοομέτρηση.

Η νεότερη αντικειμενική μέθοδος, δηλαδή η τυμπανομετρία συμπληρωματικά βοηθά στην εντόπιση επακριβώς της θέσεως της βλάβης στην ακουστική οδό. Είναι μέθοδος που διευκολύνει τη διάκριση της βαρηκοΐας αγωγής από τη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα και αποτελεί σημαντική εξέλιξη στη διαφοροδιαγνωστική των παθήσεων του ωτός. Περαιτέρω εξέλιξή της αποτελεί η τυμπανομετρία πολλαπλών συχνοτήτων. Με τη μέθοδο αυτή διακρίνονται αντικειμενικά οι διάφορες παθήσεις του μέσου ωτός που προκαλούν βαρηκοΐα αγωγιμότητας χωρίς να είναι απαραίτητη η ερευνητική Τυμπανοτομία. Εάν αυτό σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστο τίθεται μια ικανοποιητική προεγχειρητική πιθανή διάγνωση.

Ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης της βαρηκοΐας γίνεται με τη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας. Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται ένα ακουστικό βαρηκοΐας βάσει του ακοογράμματος. Ο ακουοπροσθετιστής εφαρμόζει το ακουστικό στο αυτί αφού φτιάξει το ανάλογο εκμαγείο. Υπάρχουν ακουστικά τα οποία είναι οπισθωτιαία, δηλαδή ο κυρίως μηχανισμός βρίσκεται πίσω από το αυτί και φυσικά είναι ορατός από τρίτους και τα Ενδοτιαία τα οποία εφαρμόζονται στον πόρο του αυτιού και ο μηχανισμός βρίσκεται μέσα στο αυτί και δεν φαίνεται από έξω.
Τελευταίως έχουν κατασκευασθεί και εμφυτευόμενα ακουστικά τα οποία όμως δεν έχουν ακόμη ευρεία εφαρμογή και αυτό διότι η τοποθέτηση γίνεται με την ανάλογο χειρουργική μέθοδο.

Πηγή: http://www.iatronet.gr


Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας!

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία.


Tηλέφωνο

2311 249 152Διεύθυνση

Ναυάρχου Κουντουριώτου 2
Πολίχνη, τ.κ.56533
ΘεσσαλονίκηΒρείτε μας στο facebook

Ακολουθήστε μας